No,134 : Marck Mack 특별강연
Architectural Tour Network
 
이름:김은수 (vacuumes@hanmail.net)
일정 (mm/dd/yy-mm/dd/yy):2006.11.14
지역:Seoul
2006/11/9(목)
평가:
Marck Mack 특별강연  

Marck Mack 특별강연 (11월14일)
일시 : 2006년 11월 14일(화) 16:00~
장소 : 서울산업대학교 아름관시청각실
주최 : 서울산업대학교 건축학부
주관 : 서울산업대학교 주택대학원
후원 : (주)동우건축  이름   메일 (회원권한)
  내용 입력창 크게
                    답변/관련 쓰기 수정/삭제     이전글 다음글    
   
번호제 목짦은댓글이름일정지역작성일조회
136   르네 마그리트 展   김은수2006.12.20 ~ 2007. 4.1  Seoul  12/12(화)  26879
135   앤디워홀 그래픽전   김은수 2006년 12월 2일 ~ 2007년 2월 10일   Seoul  12/08(금)  15272
134   Marck Mack 특별강연   김은수2006.11.14  Seoul  11/09(목)  4341
133   알바로시자 영상전시회   김은수~ 2006.11.12까지  Kyunggi  10/25(수)  7848
132   정림포럼   김은수4.20  Seoul  04/15(토)  5940
131   공간학생건축상 주제 세미나   김은수4월 28일  Seoul  04/14(금)  4393
130   행복도시 세미나   김은수2006.3.16  Seoul  03/13(월)  3628
129   Architecture and Art   김은수2006.3.18   Seoul  03/13(월)  3492
128   알바알토 전시회   김은수2006. 3. 16. ~ 4.16.,   분당  03/02(목)  5777
127   PAN-GYO Housing Exhibition   김은수On-line  PAN-GYO  02/16(목)  7489

 
처음 이전 다음       목록 홈 쓰기